Bamboo Table

Kaizen Cotton
Anti Acne
Antibacterial
Anti odour
3x Less Dirty
Anti mites
Eco Friendly
Hypoallergenic